#

Program konferencije

Program konferencije biće definisan nakon utvrđivanja skupa prihvaćenih radova i moći će se preuzeti sa ove strane.

Poziv za pisanje radova

Radovi sa konferencije biće odštampani u Zborniku radova (u crnom tisku i na CD-u), koji će učesnici dobiti na samoj konferenciji. Desetak najboljih radova će biti predloženo za publikovanje u časopisima TELFOR Journal i SPIIRAS Proceedings, u vidu proširenih i dorađenih verzija radova sa DOGS-a.

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski. Radovi moraju biti napisani i prezentovani na jednom od ta dva jezika. Radovi se podnose prema datom uputstvu za pisanje radova (na srpskom ili engleskom jeziku), koristeći on-line sistem za podnošenje radova. Radovi se podnose isključivo u PDF formatu.

Važni datumi

Sledeći datumi su od značaja za potencijalne autore i učesnike konferencije:

30. jun 2019.

Dostavljanje proširenog apstrakta (1 do 2 strane)

31. jul 2019. Obaveštenje o prihvatanju apstrakta
30. septembar 2019. Dostavljanje kompletnih radova (do 4 strane; po pozivu do 8 strana)

31. oktobar 2019.

Obaveštenje o prihvatanju radova

26-27. novembar 2019.

Konferencija

 

#