#

Organizatori konferencije

Organizator DOGS-a je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa: Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, Elektronskim fakultetom u Nišu, Sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i IEEE sekcije Srbije i Crne Gore.

Kontakt

Telefon: 021/485-2533
e-mail: dogs@uns.ac.rs

Naučni odbor (recenzenti)

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad:

Dr Vlado Delić

Dr Milan Sečujski

Dr Nikša Jakovljević

Dr Branislav Popović

Dr Dragiša Mišković

Dr Ivan Jokić

Dr Milan Gnjatović

Dr Željen Trpovski

Dr Vladimir Petrović

Dr Tatjana Lončar Turukalo

Dr Branko Brkljač

Dr Tamara Škorić

Dr Olivera Šveljo

Dr Vojin Šenk

Dr Vladimir Milošević


Elektrotehnički fakultet, Beograd:

Dr Slobodan Jovičić
Dr Milica Janković


Elektronski fakultet, Niš:
Dr Zoran Perić
Dr Aleksandra Jovanović
Dr Jelena Nikolić

 

Filozofski fakultet, Novi Sad:
Dr Maja Marković
Dr Snežana Gudurić
Dr Tanja Milićev
Dr Nataša Milićević


Institut BioSens, Novi Sad:

Dr Vladimir Crnojević
Dr Sanja Brdar
Dr Marko Panić
Dr Oskar Marko

 

Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd:

Dr Miško Subotić
Dr Zoran Šarić

Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina:
Dr Zdenka Babić


FEIT, Skoplje, Severna Makedonija

Dr Zoran Ivanovski
Dr Branislav Gerazov

 

SPIIRAN, St. Peterburg, Rusija:
Dr Aleksej Karpov

 

Fakultet tehničkih nauka, Trački univerzitet, Jedrene, Turska:
Dr Sezer Ulukaja

 

Zapadnočeški univerzitet, Češka:

Miloš Železni, PhD
Jan Švec, PhD


Alpineon, Ljubljana, Slovenija:
Dr Jerneja Žganec Gros

 

AlfaNum, Novi Sad, Srbija:
Darko Pekar
Radovan Obradović
Edvin Pakoci

Organizacioni odbor

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad:

 

Dr Vlado Delić

vlado.delic@uns.ac.rs

 

Dr Milan Sečujski

secujski@uns.ac.rs

 

Dr Nikša Jakovljević

jakovnik@uns.ac.rs

 

Dr Dragiša Mišković

dragisa@uns.ac.rs


Dr Tatjana Lončar Turukalo

tatjana.turukalo@uns.ac.rs

 

Dr Branko Brkljač

brkljacb@uns.ac.rs

 

Dr Tamara Škorić

ceranic@uns.ac.rs

 

Dr Vladimir Ostojić

vladimir.ostojic@uns.ac.rs

 

Mr Siniša Suzić

sinisa.suzic@uns.ac.rs

 

Mr Tijana Delić

tijanadelic@uns.ac.rs 

#