#

Kotizacija

Autori koji plate kotizaciju za DOGS 2019 time stiču i pravo učešća u bilo kom događaju u okviru konferencije TELFOR 2019, uključujući svečano otvaranje i banket, osveženja, obroke, različite usluge u okviru konferencije, kao i pristup TELFOR bežičnom internetu. Barem jedna kotizacija po prihvaćenom radu mora biti plaćena. Rad prihvaćen na konferenciji DOGS2019 mora da bude izložen od strane svog autora ili koautora. Barem jedan od autora mora se registrovati i platiti kotizaciju do 1. novembra 2019 da bi njegov rad mogao biti uključen u zbornik radova. 

Redovni iznos kotizacije (do 1. novembra)     225 €
Iznos kotizacije na samoj konferenciji     265 €
Iznos kotizacije za članove IEEE (do 1. novembra)     175 €
Iznos kotizacije za članove IEEE na samoj konferenciji     205 €
Iznos kotizacije za studente doktorskih studija (do 1. novembra)     125 €
Iznos kotizacije za doktorande na samoj konferenciji     145 €
Iznos kotizacije za studente doktorskih studija (do 1. novembra)     100 €
Umanjenje kotizacije za članove Naučnog odbora i Organizacionog odbora     25%

Za izdavanje predračuna za uplatu kotizacije, za pravna kao i za fizička lica, treba se obratiti administrativnoj saradnici Katedre za telekomunikacije i obradu signala FTN Branki Stojković (021/485-2525, stojkov@uns.ac.rs). Uplate mimo predviđene procedure neće moći biti prihvaćene.

 

#